صداوسیما راه امام را برود نه صدام!
هاشمی رفسنجانی:"نباید به فریب مردم دلخوش کنیم"
آنها به جای روشن کردن ذهن مردم، تمام توان خود را به کار می گیرند تا ذهن مردم را به غیر واقعیتها خو بدهند و به نتایج زود گذر آن هم دلخوش می کنند و برخود می بالند ولی در اولین مواجه مردم با حقایق، تمام رشته های بافته شده را پنبه شده خواهد دید.