اهداف خطرناکی که جریان انحرافی دنبال می‌کند
زیباکلام: صحبت‌های مشاور احمدی‌نژاد درباره حصر غیرقانونی است
زیباکلام درباره نامه محمدعلی رامین به روحانی و تاکید بر اینکه اگر از محصوران رفع حصر شود، ترور خواهند شد به «آفتاب» می‌گوید: آقای رامین در این صحبت در واقع کاری را که اصلا قانونی نیست توجیه می‌کنند. اول اینکه اگر آقای روحانی یا هر مسئول دیگری این تصمیم را در شورای عالی امنیت ملی گرفته بوده که این افراد در حصر باشند، مبنای تصمیم‌گیری این نبوده که ظرف دو یا پنج سال آینده یا تا آخر عمر در حصر باشند.»