« مجلس شورای اسلامی همچنان پشتیبان دیپلماسی دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای است.» این محور اظهارنظر چند نفر از نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایران همزمان با دور جدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 است.