آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ايسنا، قيمت خودروهاي ايران خودرو به‌طور ميانگين 10 و حداكثر 20 درصد افزايش يافته است. قيمت‌هاي جديد اين محصولات به شرح زير است كه با تاريخ دوازدهم مهر (روز برگزاري جلسه كميته قيمت‌گذاري خودرو) منتشر شده است.


1 ايران خودرو تندر 90مدل E1باترمز ضد قفل دستگاه ریال 152,300,000

2 ايران خودرو تندر 90مدل E1+EURO4 دستگاه ریال 189,000,000

3 ايران خودرو تندر 90مدل E2+LP+EURO4 دستگاه ریال 210,400,000

4 ايران خودرو تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل دستگاه ریال 169,600,000

5 ايران خودرو تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل و دو ايربگ دستگاه ریال 173,800,000

6 ايران خودرو تندر 90دوگانه سوز مدل E2+LP دستگاه ریال 192,400,000

7 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7پايه گازسوز با ايربگ راننده دستگاه ریال 218,184,000

8 ايران خودرو سرير دستگاه ریال 267,600,000

9 ايران خودرو سورنELX دستگاه ریال 233,052,000

10 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7بنزيني دستگاه ریال 173,700,000

11 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس دستگاه ریال 174,500,000

12 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده دستگاه ریال 210,900,000

13 ايران خودرو سمند ال ايكس سال دوگانه سوز با ايربگ راننده دستگاه ریال 210,948,000

14 ايران خودرو سمند ال ايكس سال L3 دستگاه ریال 164,400,000

15 ايران خودرو سمند ال ايكس بنزيني با ايربگ راننده دستگاه ریال 194,580,000

16 ايران خودرو سمند ال ايكس مالتي پلكس با ايربگ راننده دستگاه ریال 195,204,000

17 ايران خودرو سمند ال ايكس مالتي پلكس دستگاه ریال 164,700,000

18 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7پايه گاز سوز دستگاه ریال 186,200,000

19 ايران خودرو سمند SE دستگاه ریال 148,100,000

20 ايران خودرو سمند SEبا ايربگ راننده دستگاه ریال 174,804,000

21 ايران خودرو سمند EL دستگاه ریال 171,400,000

22 ايران خودرو سمند EL دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 187,800,000

23 ايران خودرو سمند ELدوگانه سوز دستگاه ریال 153,900,000

24 ايران خودرو سمند ال ايكس سال دوگانه سوز دستگاه ریال 179,100,000

25 ايران خودرو پژو 206 اس دي V1 با دو ايربگ دستگاه ریال 166,200,000

26 ايران خودرو پژو206 اس دي V8 دستگاه ریال 226,908,000

27 ايران خودرو پژو206اس دي V9 دستگاه ریال 263,700,000

28 ايران خودرو پژو206اس دي V2با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 181,900,000

29 ايران خودرو پژو207 دنده دستي دستگاه ریال 241,600,000

30 ايران خودرو پژو 207 اتوماتيك دستگاه ریال 273,200,000

31 ايران خودرو پژو 206 تيپ2 با 2 ايربگ دستگاه ریال 194,244,000

32 ايران خودرو پژو 206 تيپ3 دستگاه ریال 161,600,000

33 ايران خودرو پژو 206 تيپ5 دستگاه ریال 218,580,000

34 ايران خودرو پژو206 اتوماتيك (تيپ6) دستگاه ریال 249,700,000

35 ايران خودرو پژو 206 اس دي V20با2اير بگ دستگاه ریال 198,780,000

36 ايران خودرو پژو 206 اس دي V1با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 164,400,000

37 ايران خودرو پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر دستگاه ریال 156,700,000

38 ايران خودرو پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده دستگاه ریال 158,000,000

39 ايران خودرو پژو 405 اس ال ايكس سفارشي با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده دستگاه ریال 155,800,000

40 ايران خودرو پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر دستگاه ریال 195,900,000

41 ايران خودرو پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده دستگاه ریال 240,924,000

42 ايران خودرو پژو پارس اتوماتيك با ترمز ضد قفل دستگاه ریال 209,000,000

43 ايران خودرو پژو 405 جي ال ايكس باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و رينگ آلومينيومي دستگاه ریال 147,500,000

44 ايران خودرو پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده دستگاه ریال 179,064,000

45 ايران خودرو پژو 405 با موتور 16سوپاپ و ترمز ضد قفل دستگاه ریال 143,600,000

46 ايران خودرو پژو405 جي ال ايكس با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 144,500,000

47 ايران خودرو پژو405جي ال ايكس دوگانه سوزز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر دستگاه ریال 161,900,000

48 ايران خودرو پژو 405جي ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده دستگاه ریال 191,136,000

49 ايران خودرو پژو206 تيپ6 سفارشي دستگاه ریال 200,600,000

50 ايران خودرو پژو206 تيپ6 سفارشي دستگاه ریال 200,600,000

51 ايران خودرو پژو پارس سال فاز 2 سفارشي دستگاه ریال 194,700,000

52 ايران خودرو سمند lx سال سفارشي با ايربگ راننده ،كروز كنترل و...(جديد) دستگاه ریال 170,100,000

53 ايران خودرو پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر دستگاه ریال 144,000,000

54 ايران خودرو پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده- كد كلاس 28413 دستگاه ریال 278,100,000

55 ايران خودرو پژو 405 بنزيني GLX (تاكسي) با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 25621 دستگاه ریال 188,900,000

56 ايران خودرو پژو 405GLX دوگانه سوز با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 27219 دستگاه ریال 181,488,000

57 ايران خودرو پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ايموبيلايز و ايربگ راننده- كد كلاس 28213 دستگاه ریال 229,704,000

58 ايران خودرو پژو 206 SD -V8 كد كلاس 27418 دستگاه ریال 245,000,000

59 ايران خودرو سورن مالتي پلكس مجهز به ايموبيلايزر و آنتن اكتيو - كد كلاس 55409 دستگاه ریال 206,000,000

60 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7 بنزيني - مالتي پلكس با ايربگ راننده كد كلاس 29207 دستگاه ریال 213,700,000

61 ايران خودرو تندر 90 E1- با ترمز ضد قفل و دو ايربگ -كد كلاس 56052 دستگاه ریال 157,100,000

62 ايران خودرو تندر 90 مدل E2 LP كد كلاس 56050 دستگاه ریال 174,800,000

63 ايران خودرو تندر 90 مدل E0 كدكلاس 56055 (ديسک)حلقه ریال 142,700,000

64 ايران خودرو پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ - ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 28504 دستگاه ریال 257,800,000

65 ايران خودرو پژو 206 اس دي v2 با2 ايربگ كلاس 5 دستگاه ریال 228,000,000

66 ايران خودرو سمند LX سال دوگانه سوز با ايربگ راننده و رينگ فولادي- كد كلاس 29815 دستگاه ریال 219,100,000

67 ايران خودرو سمند LX مالتي پلكس با ايربگ راننده و رينگ فولادي - كد كلاس 29330 دستگاه ریال 202,300,000

68 ايران خودرو سمند LX EF7 پايه گاز سوز با ايربگ راننده - كد كلاس 29106 دستگاه ریال 229,000,000

69 ايران خودرو سورن ELX با موتور EF7 كد كلاس 57503 دستگاه ریال 251,400,000

70 ايران خودرو سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده- كد كلاس 29204 دستگاه ریال 210,900,000

71 ايران خودرو يمند ال ايكس EF7پايه گازسوز كلاس 1 رنگ پايه نقره اي . بژ. خاكستري.مشكي.نقرابي رنگ سفارشي سفيد. آبي كبود.بژتيره آبي رويال دستگاه ریال 174,200,000

72 ايران خودرو سمند ال ايكس با موتور TU6 كلاس11 رنگ پايه نقره اي. بژ. مشكي.خاكستري.قرمز لوسيفر.نقرابي دستگاه ریال 171,000,000

73 ايران خودرو سمند ELكلاس8 رنگ پايه زرد ساليد. نقره اي.خاكستري. خاكستري پرشين رنگ سفارشي سفيد دستگاه ریال 133,100,000

74 ايران خودرو سورن مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس3 رنگ پايه نقره اي. بژ.خاكستري. مشكي دستگاه ریال 176,800,000

75 ايران خودرو سورن mux(مالتي پلاكس)مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس5 رنگ پايه نقره اي.بژ. خاكستري.مشكي دستگاه ریال 177,300,000

76 ايران خودرو پژو 206 اس دي v9 كلاس 5 دستگاه ریال 209,700,000

77 ايران خودرو پژو 405 سفارشي بنزيني slx باترمز ضد قفل و ايمبوبيلايزر كلاس10 رنگ پايه نقره اي . بژ . مشكي.خاكستري. نوك مدادي. رنگ سفارشي آبي رويال.آبي كاسپين.سفيد.قرمز.بژ تيره.خاكستري متال دستگاه ریال 146,300,000

78 ايران خودرو پژو 405نزيني GLX كلاس 2و12و15و17 رنگ پايه بژ. مشكي.خاكستري.نوك مدادي رنگ سفارشي سفيد. نقره اي دستگاه ریال 135,200,000

79 ايران خودرو پژو 405 SLX كلاس9 رنگ پايه نقره اي. بژ.مشكي.خاكستري.نوك مدادي. رنگ سفارشي آبي رويال.آبي كاسپين.سفيد.قرمز.بژتيره.خاكستري متال دستگاه ریال 139,000,000

80 ايران خودرو پژو 405 دوگانه سوز GLXكلاس 1و11و14و6 رنگ پايه بژ .مشكي. خاكستري. نوك مدادي رنگ سفارشي سفيد .نقره اي دستگاه ریال 158,800,000

81 ايران خودرو پژو پارس سال با ترمز ضد قفل كلاس 8 رنگ پايه نقره اي.بژ.خاكستري.مشكي.نوك مدادي. رنگ سفارشي سفيد.بژتيره. گيلاسي.قرمز.آبي كاسپين.مسي.سبزسدري. سبز انگوري دستگاه ریال 186,300,000

82 ايران خودرو سمند lx سال l3 با كلاچ اتوماتيك كلاس17 رنگ پايه نقره اي. خاكستري.بژ. مشكي.خاكستري پرشين رنگ سفارشي سفيد. آبي كبود.قهوه اي ليزري. آبي رويال.قرمز . دلفيني دستگاه ریال 162,000,000

83 ايران خودرو پژو206 اس دي-v2-كلاس2رنگ پايه نقره اي .بژ.خاكستري.مشكي دستگاه ریال 174,700,000

84 ايران خودرو پژو 206 اس دي -v10-كلاس1 رنگ پايه نقره اي . بژ. خاكستري. مشكي دستگاه ریال 181,400,000

85 ايران خودرو پژو پارس معمولي كلاس 1و12 رنگ پايه نقره اي .بژ.خاكستري.مشكي.نوك مدادي.رنگ سفارشي سفيد.بژتيره.گيلاسي.قرمز.آبي كاسپين.مسي.سبزسدري.سبزانگوري دستگاه ریال 176,700,000

86 ايران خودرو پژو پارس معمولي باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر كلاس9رنگ پايه نقره اي.بژ.خاكستري.مشكي.نوك مدادي رنگ سفارشي سفيد.بژ تيره.گيلاسي.قرمز.آبي كاسپين.مسي.سبزسدري.سبز انگوري دستگاه ریال 182,900,000

87 ايران خودرو پژو پارس معمولي دوگانه سوز كلاس 7و1 رنگ پايه نقره اي . بژ.خاكستري. مشكي.نوك مدادي رنگ سفارشي سفيد. بژ تيره. گيلاسي.قرمز.آبي كاسپين.مسي.سبز سدري.سبزانگوري دستگاه ریال 189,500,000

88 ايران خودرو پژو پارس elx با ترمز ضد قفل كلاس 1 رنگ پاه نقره اي . بژ . خاكستري. مشكي. نوك مدادي رنگ سفارشي سفيد. بژتيره.گيلاسي.قرمز.آبي كاسپين.مسي.سبزسدري.سبزانگوري دستگاه ریال 214,500,000

89 ايران خودرو پژو206 اس دي -v2-با ترمز ضد قفل كلاس 3- رنگ پايه نقره اي . بژ . خاكستري. مشكي رنگ سفارشي سفيد.قهوه اي ليزري.بژ تيره. خاكستري متاليك.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 180,200,000

90 ايران خودرو پژو 206 اس دي -v6 با ايربگ راننده. كلاس 5و13و14 رنگ پايه نقره اي.بژ.خاكستري.مشكي.سفيد.قهوه اي ليزري.بژتيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي متاليك.آبي رويال دستگاه ریال 159,800,000

91 ايران خودرو پژو 206 اس دي -v19-كلاس15و8 رنگ پايه نقره اي .بژ.خاكستري.مشكي.سفيد.قهوه اي ليزري.بژ تيره. خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي. آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك دستگاه ریال 172,000,000

92 ايران خودرو پژو206 اس دي -v6-باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس11-رنگ پايهنقره اي .بژ.خاكستري.مشكي.سفيد.قهوه اي ليزري.بژتيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي. آّبي كاسپين.آبي رويال.آبي متال دستگاه ریال 164,900,000

93 ايران خودرو پژو 206 اس دي -v20-كلاس 9رنگ پايه نقره اي .بژ.خاكستري.مشكي . رنگ سفارشي سفيد.قهوه اي ليزري.بژ تيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 148,800,000

94 ايران خودرو پژو206 اس دي - v1-كلاس1-رنگ پايه نقره اي .بژ. خاكستري. مشكي. رنگ سفارشي سفيد. قهوه اي ليزري. بژتيره. خاكستري متال. ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 158,400,000

95 ايران خودرو پژو پارس سفارشي كلاس 7 رنگ پايه سفيد دستگاه ریال 189,600,000

96 ايران خودرو پژو 206تيپ 2 كلاس 7و15 رنگ پايه نقره اي .بژ.خاكستري.مشكي رنگ سفارشي سفيد.قهوه اي ليزري.بژتيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 147,900,000

97 ايران خودرو پژو 206تيپ2 باترمز ضد قفل كلاس18 رنگ پايه نقره اي . بز. خاكستري. مشكي رنگ سفارشي سفيد.قهوه اي ليزري.بژتيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 152,000,000

98 ايران خودرو پژو206 تيپ2 باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس 19 رنگ پايه نقره اي . بژ . خاكستري. مشكي. رنگ سفارشيسفيد. قهوه اي ليزري.بژتيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 152,500,000

99 ايران خودرو پژو 206 (v20) اس دي با ترمز ضد قفل كلاس12 رنگ پايه نقره اي. بژ.خاكستري.مشكي.رنگ سفارشي سفيد. قهوه اي ليزري.بژ تيره.خاكستري متال.ياسي.قرمز.گيلاسي.صورتي.آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 156,100,000

100 ايران خودرو پژو206 اس دي v1 با ترمز ضد قفل كلاس 12 رنگ پايه نقره اي . بژ.خاكستري.مشكي.رنگ سفارشي سفيد.قهوه اي ليزري.بژ تيره.خاكستري متال.ياسي. قرمز. گيلاسي. صورتي. آبي كاسپين.آبي رويال.آبي متاليك.بنفش دستگاه ریال 164,200,000

101 ايران خودرو پارس سال سفارشي با ايربگ راننده(جديد) كلاس 15.رنگ پايه سفيد.بژ تيره دستگاه ریال 195,700,000

102 ايران خودرو پژو 206 sd سفارشي v1كلاس 10-رنگ پايه سفيد. بژتيره.قهوه اي ليزري.خاكستري متال.قرمز دستگاه ریال 169,800,000

103 ايران خودرو پژو206 sd سفارشي v8كلاس 11رنگ پايه سفيد. بژتيره.قهوه اي ليزري.خاكستري متال.قرمز دستگاه ریال 191,000,000

104 ايران خودرو پژو206تيپ2 سفارشي كلاس 11رنگ پايه قهوهاي ليزري .قرمز.رنگ سفارشي سفيد دستگاه ریال 154,800,000

105 ايران خودرو پژو 206 تيپ2 سفارشي كلاس17.رنگ پايه قهوهاي ليزري . قرمز رنگ سفارشي سفيد و خاكستري متال دستگاه ریال 158,200,000

106 ايران خودرو پژو پارس سال سفارشي كلاس 5 رنگ پايه گيلاسي. رنگ سفارشي سفيد. بژ تيره دستگاه ریال 188,300,000

107 ايران خودرو پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد) دستگاه ریال 166,600,000

108 ايران خودرو پژو206 تيپ3 سفارشي دستگاه ریال 166,300,000

109 ايران خودرو سورن elx با موتور ef7 نقره اي،بژ.خاكستري.مشكي.قهوهاي ليزري.سفيد 2پوششه.آبي كبود.آبي رويال.دلفيني.قرمز لوسيفر.ياسي دستگاه ریال 256,300,000

110 ايران خودرو پژو پارس elx سفارشي كلاس 5 رنگ پايه خاكستري متاليك.رنگ سفارشي سفيد.بژ تيره دستگاه ریال 226,300,000

111 ايران خودرو پژو پارس elx سفارشي كلاس 6 رنگ پايه سفيد دستگاه ریال 229,800,000

112 ايران خودرو پژو پارس elx سفارشي كلاس 7 رنگ پايه سفيد دستگاه ریال 224,100,000

113 ايران خودرو پژو 206 sd سفارشي v1 با ترمز ضد قفل دستگاه ریال 171,800,000

114 ايران خودرو پژو206 sd سفارشي v8 دستگاه ریال 188,600,000

115 ايران خودرو پژو 206 sd سفارشي v8(ليميتد) دستگاه ریال 185,700,000

116 ايران خودرو پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل دستگاه ریال 160,100,000

117 ايران خودرو پژو206 جديد دستگاه ریال 160,100,000

118 ايران خودرو پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 160,100,000

119 ايران خودرو روآ سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل كلاس2 رنگ پايه نقره اي. بژ.نوك مدادي.مشكي.نقرابي.خاكستري متاليك.سفيد 2 پوششه دستگاه ریال 104,400,000

120 ايران خودرو روآ سال بنزيني با ترمز ضد قفل كلاس 2 رنگ پايه نقره اي. بژ. نوك مدادي. مشكي.نقرابي.خاكستري متاليك.سفيد 2 پوششه دستگاه ریال 93,300,000

121 ايران خودرو سمند xl سال سفارشي(فاز2) دستگاه ریال 169,900,000

122 ايران خودرو سمند lxسال سفارشي دستگاه ریال 166,300,000

123 ايران خودرو سمند lx سال دوگانه سوز سفارشي دستگاه ریال 178,300,000

124 ايران خودرو پژو 206 sd سفارشي v1 دستگاه ریال 178,500,000

125 ايران خودرو پژو 405 slxا موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده(جديد) دستگاه ریال 186,696,000

126 ايران خودرو پژو پارس اتوماتيك سال با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد) دستگاه ریال 260,448,000

127 ايران خودرو پژو پارس elxسال (جديد) دستگاه ریال 275,400,000 91/07/12

128 ايران خودرو پژو پارس lx با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده دستگاه ریال 238,500,000

129 ايران خودرو روآ سال بنزيني كلاس1 رنگ پايه نوك مدادي 2پوششه.يشميو سرمه اي (ساليد).عنابي.يشمي(متاليك) رنگ سفارشي نقره اي.وبژ. نوك مدادي.مشكي.نقرابي.خاكستري متاليك و سفيد 2 پوششه دستگاه ریال 90,000,000

130 ايران خودرو روآ سال دوگانه سوز كلاس1 رنگ پايه نوك مدادي2پوششه.يشمي و سرمه اي (ساليد).عنابي.يشمي متاليك رنگ سفارشي نقره اي. بژ.نقرابي.خاكستري متاليك.نوك مدادي.مشكي.سفيد 2 پوششه دستگاه ریال 100,100,000
کد خبر: ۱۷۴۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۱
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
0
0
آخه مرد حسابی 206 تیپ 6 بیست میلیونه؟
چقدر اشتباه عدد ها رو نوشتید
مردم رو مسخره کردید؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
0
0
باید به سازمان حمایت از تولید کننده آفرین گفت چون به نحو احسنت از حقوق آنان دفاع می کند واقعا بدبخت تر از ملت ایران که هیچ مرجعی برای دفاع از حقوقشان وجود ندارد نیست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
0
0
بسی خنده
این قیمت کجاست اون وقت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واقعا این قیمت ها تو تهران هستش !!!!!!!!!!!!

حضرات نسبتا محترم بهتره یه سر تو بازار بزنید ببینید چه خبره

خودتون رو فیلم کردید و ملت رو سینما

خجالت بکشید دیگه
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
0
0
فکر کنم جای 206 تیپ 2 با 3 اشتباه شده!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
0
0
من تندر90 E2 Lp دارم مدل 91 و 21 تومن ازمن برای خرید قیمت داده اند در حالیکه قیمت پیشنهادی تو سایت 18 تومن هس واقعا مسخره نیس
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
0
0
یعنی ایران خودرو 130 محصول داره؟!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
0
0
من 206 sd v8مدل 89 دارم و از من 22.500 خریدن در حالی که قیمت ایران خودرو یه چیز ذیگه هست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
0
0
خدایش خوب قیمت هایی زدین هااااااااااااا.
اگه واقعا به این قیمت هستش 100 دستگاه ال 90 ای دو فول میخرم فک کنم معامله خوبیه منتظر جوابم..........
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
0
0
چیزی که نمی دهد تو بازار قیمتش را می دهد.این ها تا چند ماه پیش کسی بعنوان ماشین قبول نداشت.حالا
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
0
0
من هم از اين ماشينا هركدوم دوسه تا ميخوام!!!!!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
0
0
فقطخذابدادمون.برسه
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
0
0
آمریکا لازم نیست ایران را تحریم کند ،فکری به حال دلار خودش بکنه که هرروز گران می شود(..........)
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
0
0
این قیمتها کجاست که بخریم .چندتایی برای شما بخریم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
0
0
دوستان قیمت همینه، هنگام خرید شما هم بیش از این پرداخت نکنید. اگر بیشتر خواستند نخرید. خیلی راحت.!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
0
0
واقعا شماها خجالت نمیکشین این همه دروغ میگویین.
ناشناس ناشناس
|
FRANCE
|
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
0
0
بعد چرا به نمادندگی مراجع مکنم مسخره میکنند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x