ورود یک هیئت سعودی به سوریه

ورود یک هیئت سعودی به سوریه

وزارت خارجه عربستان از ورود تیم فنی و کارشناسی این کشور به دمشق برای بررسی مکانیزم بازگشایی سفارت سعودی در سوریه خبر داد.