علیرضا دبیر در آستانه رد صلاحیت از کشتی

علیرضا دبیر در آستانه رد صلاحیت از کشتی

علیرضا دبیر که ریاست فدراسیون کشتی را برعهده دارد و برای انتخابات پیش‌رو ثبت نام کرده، به عنوان «استادیار» در یکی از دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند که همین امر ممکن است منجر به رد صلاحیت او شود.