تذکر به احمدی‌نژاد برای مخالفت با حضور قالیباف در واشنگتن
آفتاب: عدم موافقت برای سفر شهردار تهران به واشنگتن تا مرز تذکر به محمود احمدی‌نژاد نیز پیش رفت. 

پس از مخالفت وزارت امور خارجه برای صدور روادید محمدباقر قالیباف برای سفر به آمریکا، برخی به وزارت امور خارجه انتقاد کردند. 

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در یک تذکر شفاهی تاکید کرد که باید وزارت خارجه و سخنگوی این وزارتخانه علت مخالفت و عدم صدور اجازه برای شهردار تهران برای شرکت در همایش واشنگتن را بگویند. 

به گفته وی، این یک فرصتی بود و ما می توانستیم جزء 5 شهری باشیم که در بخش حمل و نقل جایزه دریافت می کنند. چه دلیلی دارد که این اجازه صادر نشده است؟ 

وی در یک تذکر کتبی به احمدی‌نژاد نیز خواستار اعلام دلایل عدم صدور اجازه برای سفر شهردار تهران به واشنگتن شد.