مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی:
سرانه پرداختی بیمه‌شدگان با هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیافته است
آفتاب: مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی گفت: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هیچ‌گونه افزایشی در میزان سرانه پرداختی بیمه‌شدگان بیمه ایرانیان صورت نگرفته است.

محمدباقر هداوند با اشاره به روند رو به رشد و استقبال افراد فاقد پوشش بیمه برای قرار گرفتن در چتر حمایتی بیمه ایرانیان اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از 3 میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و از خدمات بیمه ایرانیان استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: هر فردی که بدون پوشش بیمه‌ای باشد به آسانی و با پرداخت 50 درصد از حق بیمه می‌تواند تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرد و 50 درصد بقیه را نیز دولت می‌پردازد ضمن اینکه شرایطی فراهم شده است تا خانواده‌هایی که توان پرداخت 50 درصد از حق بیمه را ندارند با ارائه معرفی‌نامه از نهادهای حمایتی از تخفیف 10 تا 50 درصدی برخوردار شوند.

هداوند، سرانه حق بیمه ایرانیان از سوی افراد را 48 هزار تومان در سال بیان کرد و افزود: خدمات ارائه شده در بیمه ایرانیان همانند خدمات سایر صندوق‌های بیمه‌ای است و هیچ تفاوتی در نوع خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان وجود ندارد.

وی گفت: در بخش بستری بیمه ایرانیان، فرد بیمه‌شده تنها 10 درصد از هزینه‌های درمانی خود را می‌پردازد همچنین در بخش سرپایی، بیمه‌شده 30 درصد از هرینه‌های خود را می‌پردازد و پرداخت بقیه آن بر عهده صندوق بیمه است.

مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هیچ گونه افزایشی در میزان سرانه پرداختی بیمه‌شدگان بیمه ایرانیان صورت نگرفته است.