كپی غیرمجاز و زیرزمینی كتب دانشگاه تهران

آفتاب: رئیس موسسه انتشارات دانشگاه تهران از چاپ هولوگرام برای كتاب‌های دانشگاه تهران از نیمه بهمن ماه خبر داد و گفت: متاسفانه كتب موسسه انتشارات دانشگاه تهران به صورت غیرمجاز در چاپخانه‌های زیرزمینی منتشر و در بازار كتاب توزیع می‌شوند.

جان‌الله كریمی مطهر با بیان این مطلب افزود: تصمیم گرفتیم برای دفاع از حقوق مولفان كتاب‌های موسسه انتشارات دانشگاه تهران از این پس بر تمامی كتاب‌های منتشر شده از سوی دانشگاه تهران هولوگرام الصاق شود.

رئیس موسسه انتشارات دانشگاه تهران اضافه كرد: الصاق هولوگرام بر روی كتاب‌های دانشگاه تهران از افست كتاب‌های‌مان در انتشارات‌های زیرزمینی جلوگیری می‌كند.

وی در توضیح بیشتر گفت: با توجه به اهمیت كتاب‌های چاپ دانشگاه تهران و ریسک ریسوگرافی و افست توسط سودجویان در بازار كتاب، موسسه انتشارات دانشگاه تهران اقدام به چاپ هولوگرام كرد كه بر این اساس از این پس بر تمامی كتب منتشر شده از سوی دانشگاه تهران هولوگرام الصاق می‌شود.

كریمی مطهر افزود: همچنین برخی كتب پرفروش و قدیمی و موجود در انبار موسسه انتشارات دانشگاه تهران نیز كه امكان كپی آنها در چاپخانه‌های زیرزمینی وجود دارد را نیز با هولوگرام ارائه می‌كنیم.