کلیات سعدی 700سال قبل/ عکس
آفتاب: سرلوح دستنویسی از کلیات سعدی که به شیوه «چهارلوح» ترسیم شده در نسخه 2493 کتابخانه ملی، مورخ 784 قمری موجود است. 

نخستین چاپ کلیات سعدی در سال 1316 به همت ذکا‌الملک فروغی منتشر شد و نزدیک به 4 سال بعد فروغی به کمک حبیب یغمایی چاپ دیگری از گلستان منتشر کردند که با نسخه یابی و ویرایشی جدید همراه بود.

پس از این از حبیب یغمایی کلیات جداگانه‌ای منتشر شد. او در آن سال‌ها با آموزش و پرورش وقت برای منتشر کردن مجموعه‌ای چندگانه از غزل‌ها و شعرهای سعدی همکاری می‌کرد بعد از آن هم به کلیات سعدی نسخه دکتر مصفا در دهه 40 می‌رسیم که چاپی متفاوت از نسخه‌ای متفاوت بود ویژگی این نکته تاکید مصفا بر جدا نویسی بود و دیباچه‌ای که ایشان به کلیات نوشتند راهنمای بسیار ارزشمندی برای خواننده‌های شعر سعدی بود.

در دهه 60 بنیاد چاپ فروغی کلیات سعدی را با تصحیح دوباره بهاء‌الدین خرمشاهی روانه بازار کتاب کرد. در این نسخه دیت یاب و فهرست جدیدی به کتاب اضافه شده بود. بعد از بزرگداشت سعدی در یونسکو در سال 1363 کتاب ذکر جمیل سعدی در 3 جلد منتشر شد.

خرمشاهی همچنین در دهه 70 کلیات سعدی نسخه یغمایی را با تعلیقات و فهرست چاپ کرد سه سال پیش هم چاپی از کلیات سعدی با تصحیح حسن انوری توسط نثر قطره منتشر شد. تا دو، سه سال آینده به همت مرکز سعدی‌شناسی شیراز قرار است یک چاپ جدید از کلیات سعدی منتشر شود که همه سعدی‌شناسان بر آن اتفاق دارند.

میراث مکتوب گزارش داد: عبارت‌هایی که در این صفحه می‌بینیم مربوط به دیباجه گردآورنده کلیات (علی بن احمد بن ابو‌بکر مشتهر به بیستون) است که بخش‌هایی از آن عیناً از آغاز کلیله و دمنه بهرام‌شاهی برداشته شده است. {$old_album_120589}