تعیین سرفصل‌های جدید دو رشته علوم انسانی
آفتاب: مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری از تعیین سرفصل‌های جدید دو رشته علوم انسانی "حقوق" و "مدیریت" در ماه جاری و معرفی منابع جدید رشته "روانشناسی" و "جامعه شناسی" در مهرماه آینده خبر داد. 

سعید قدیمی افزود: بحث بازنگری در معاونت آموزشی وزارت علوم با دو رویکرد بازنگری سرفصل‌ها و به روزکردن آنها و دیگری معرفی محتوا و منابع جدید برای رشته‌ها و دروس صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: برهمین اساس تا پایان ماه جاری برای رشته‌های حقوق، مدیریت و تاریخ سرفصل‌های جدید را معرفی می‌کنیم که هر آنچه در بهمن‌ماه در این زمینه اعلام شود برای ترم آینده تحصیلی اجرایی می‌شود. بخشی نیز که به معرفی محتوا و منابع جدید مربوط می‌شود در رشته‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی برای مهر ماه آماده و معرفی می‌شوند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم گفت: در بخش به‌روز‌رسانی سرفصل‌ها 380 سرفصل را در دستور کار داریم و در بخش معرفی محتوا و منابع جدید نیز سعی می‌کنیم منابع بین‌المللی و ملی جدید را مطابق با دستاوردهای روز به دانشگاه‌ها معرفی کنیم.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم پیش از این از پایان تدوین سرفصل‌های 240 رشته بین رشته‌ای خبر داده و گفته بود: این سرفصل‌ها برای سنجش میزان تطبیق با شاخص‌های بازنگری در اختیار معاونت آموزشی قرار گرفته است.

سعید قدیمی افزوده بود: یکی از برنامه‌های وزارت علوم در بخش سیاست‌گذاری توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی است و برای این کار نیازها شناسایی شده و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز کار تدوین سرفصل 240 رشته را به اتمام رسانده است.

وی اضافه کرده بود: سرفصل‌های این 240 رشته به کمیته‌های مربوطه در وزارت علوم ارائه شده است تا با شاخص‌های بازنگری علوم انسانی از جمله به‌روز و کارآمد بودن مورد سنجش قرار گیرند.