مهمان‌پرست: وزیر میراث فرهنگی کانادا نزاکت دیپلماتیک داشته باشد
آفتاب: سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص اقدام دولت کانادا در زمینه پخش فیلم "ایرانیوم" گفت: همه دولت‌ها وظایف مشخص و متعددی در زمینه پیشگیری از ترویج تنفر فرهنگی میان ملت‌ها دارند. 

رامین مهمانپرست افزود: مخالفت قبلی مسئولین کتابخانه ملی کانادا با برگزاری یک مناسبت فرهنگی ایرانی در این موسسه و سابقه تشویق وزیر مربوطه کانادایی بر عدم حمایت امنیتی از برگزاری کنفرانس مجمع جهانی صلح اسلامی نشان دهنده یک رویکرد دولتی ایران‌هراسی و اسلام‌ستیزی در آن کشور است، همچنین اظهارات بی‌اساس و خارج از نزاکت وزیر میراث فرهنگی کانادا نیز مصداق روشنی در این زمینه می‌باشد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت بهانه رعایت اصل آزادی بیان هیچ‌گونه توجیهی برای ترویج تنفر مذهبی ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه در خاتمه افزود: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مقامات آشنا به مسائل حقوقی و دیپلماتیک کانادا الزامات نزاکت دیپلماتیک را به وزیر میراث فرهنگی این کشور متذکر شوند.