معترضان درمصر همچنان خواستار کناره‌گیری مبارک هستند
آفتاب: به‌رغم اعلام واگذاری اختیارات حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری مصر به معاون او، روز جمعه نیز صدها هزار نفر در میدان تحریر قاهره و شهر اسکندریه تجمع کرده و خواستار کناره‌گیری رئیس جمهوری هستند.
 
به گزارش خبرگزاری‌ها، تجمع‌کنندگان خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در روز جمعه برای وادار ساختن حسنی مبارک به استعفاء شده‌اند.
 
تانک‌های ارتش و سربازان نیز در اطراف میدان تحریر مستقرند اما ارتش اعلام کرده است که به زور متوسل نخواهد شد.