به‌رغم تدابیر شدید امنیتی؛
معترضان الجزایری در میدان «اول می» تظاهرات کردند

آفتاب: به‌رغم تدابیر شدید امنیتی در الجزایر و به‌ویژه در پایتخت، تظاهرکنندگان خود را به میدان «اول می» در مرکز این شهر رساندند. 

طبق گزارش‌های منتشر شده تاکنون سه هزار تظاهرکننده موفق شدند با شکستن کمربند امنیتی اطراف میدان اول می خود را به تظاهرکنندگان برسانند.
شاهدان عینی از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در پایتخت خبر می‌دهند. پیش از این نیروهای امنیتی تمام ورودی‌های پایتخت را برای جلوگیری از رسیدن تظاهرکنندگان به الجزیره بستند. 

در همین پایگاه خبری «العربیه» نیز گزارش داد که چند نماینده پارلمان و تعدادی از کسانی‌که به تظاهرات دعوت کردند، توسط نیروهای امنیتی الجزایر بازداشت شدند. 

خبرگزاری «فرانسه» نیز از بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان در پایتخت الجزایر خبر داد. 

دولت الجزایر برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات در پایتخت بیش از 30 هزار نیرو در الجزیره مستقر کرده است.