انتشار ویژه‌نامه «امام موسی صدر و انقلاب اسلامی ایران»
آفتاب: پایگاه فرهنگی «روایت صدر» به میمنت فرا رسیدن سالروز 22 بهمن ویژه‌نامه‌ای را در فضای مجازی به موضوع «امام صدر و انقلاب اسلامی ایران» اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، این ویژه‌نامه با چیدمان ترجمان فارسی برخی آثار امام صدر، گفت‌وگوهایی با دکتر صادق طباطبایی، حجج ‌اسلام و المسلمین شیخ حسن اختری، علی حجتی کرمانی، سید محمد سجادی، استاد علی جنتی، دکتر سید علی اصغر غروی.

همچنین در این ویژه‌نامه، برخی یادداشت‌های دیگر، سؤال‌های زیر را مورد بحث قرار داده است: رابطه‌ی امام صدر با انقلاب اسلامی ایران، رهبران آن و نیز ایرانِ زمانِ شاه چگونه بود؟ آرزوهای مهمی که امام صدر تحقق‌شان را مستلزم نقش‌آفرینی ایرانِ پس از پیروزی انقلاب می‌دانست، چه بود و تا چه اندازه محقق شد؟ اساساً امام صدر برای ایرانِ پس از پیروزی انقلاب چه نقش، جایگاه و رسالتی را در منطقه و جهان متصور بود؟

این ویژه‌نامه تا آخر اسفند ماه جهت استفاده‌ی علاقه‌مندان بر روی صفحه‌ی اول پایگاه روایت صدر به آدرس www.revayatesadr.ir قرار خواهد داشت.

اخبار مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر را در پایگاه اینترنتی این مؤسسه به آدرس www.imamsadr.ir دنبال کنید...