اثیر شادی در افزایش سلامت بدن و موفقیت شغلی
آفتاب: جدیدترین بررسی‌های دانشمندان نشان می‌دهد، شادی موجب افزایش سلامت بدن و موفقیت بیشتر شغلی افراد می‌شود. 

پژوهشگران موسسه اقتصاد "ماکس پلانک" آلمان با استناد به یافته‌های حاصل از پانزده سال تحقیقات دانشمندان انگلیسی اعلام کردند، سلامت روانی یا به عبارت دیگر، شادی، در افزایش سلامت جسمی بدن و موفقیت شغلی افراد موثر است.

درطول این 15سال بررسی، شرکت کنندگان به طور منظم، پژوهشگران را از وضع روحی و جسمی، تاهل و تجرد، موفقیت شغلی، میزان درآمد و نیز میزان فشار عصبی، اضطراب و افسردگی خود مطلع می کردند.

پژوهشگران موسسه "ماکس پلانک" با بررسی تاثیر عوامل مختلف مزبور بر یکدیگر دریافتند، افزایش سلامت روحی با سلامت جسمی، موفقیت شغلی و میزان درآمد افراد مرتبط است و موجب بهبود سلامت و موفقیت شغلی می‌شود.