افزايش مجدد ۱۱۰ تومانی قیمت شیر
آفتاب: مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفت: قیمت خرید شیر از دامداران تا پایان سال دو بار اصلاح خواهد شد به طوری که از اول مهر به قیمت ۵۷۰ تومان و تا پایان سال هم به قیمت ۶۳۰ تومان در استان تهران خواهد رسید.

سعید سلطانی سروستانی اظهار داشت: قیمت خرید شیر از دامداران تا پایان سال از ۵۲۰ تومان کنونی به ۶۳۰ تومان افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه سراسرس دامداران کشور افزود: افزایش ۱۱۰ تومانی قیمت شیر به دلیل همسان‌سازی قیمت فروش با قیمت تمام شده و در دو نوبت مهر و پایان سال انجام خواهد شد.

سلطانی گفت: در حال حاضر جلسات تعیین قیمت شیر در استان‌ها هم ادامه دارد و در بسیاری از این استان‌ها قیمت ۴۵۰ تومان را تصویب کرده‌اند.

وی افزود: این فشار به دامدار تنها برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات است.

سلطانی گفت: قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر ۵۷۳ تومان است و تقریبا در حال حاضر حداقل ۵۰ تومان زیر قیمت از دامدار خریداری می‌شود همه اینها از جیب دامدار می‌رود و حتی تاوان ثابت نگه داشتن قیمت لبینات را هم دامدار می‌پردازد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرکزی دامداران کشور گفت: در حالی که هیچگونه یارانه و حمایتی از بخش تولید نشده است بی‌انصافی است که اینچنین با قیمت نازل تری محصول دامدار را بخرند.

وی افزود: اصلاح دو بار قیمت تا آخر سال در کمیته تعیین نرخ شیر مصوب شده است.