ساختمان 5 طبقه مسكن مهر چناران فروریخت!
آفتاب: رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی علت ریزش این ساختمان را مهار نشدن اسكلت آن عنوان كرد و گفت: پیمانكار این طرح مدعی است، به علت پلمپ شدن طرح در دست ساختش از سوی دادستان چناران، امكان مهار اسكلت این ساختمان را نداشته است.

اخوان افزود: دوم تیرماه جاری هم یک ساختمان پنج طبقه‌ی درحال ساخت زیرنظر همین پیمانكار به علت بی‌توجهی به اصول فنی فرو ریخته و منجر به مرگ ۲ كارگر و مصدوم شدن سه كارگر دیگر شد كه در پی بروز این حادثه پروژه در دست ساخت این پیمانكار بادستور دادستان چناران پلمپ شد.

این ساختمان پنج طبقه‌ای مربوط به پروژه ۶۸ واحدی مسكن مهر بود، كه خوشبختانه در این حادثه كسی آسیب ندید.