گرفتن «زیرمیزی» عادی شده
آفتاب: برخی بیماران ایلامی در حالی از هزینه‌های حاشیه‌دار معالجات خود در برخی مراكز درمانی استان ایلام خبر می‌دهند كه عده‌ای از پزشكان معتقدند كه تعرفه‌های پزشكی كم است و به همین خاطر مجبورند با بیمار توافقی عمل كنند!

یک شهروند ایلامی كه به تازگی پسرش یک عمل جراحی داشته است، می‌گوید: پزشک معالج، آشكارا از من خواست تا برای انجام عمل پسرش مبلغ 300 هزار تومان به وی پرداخت كنم و بنده نیز برای آنكه به درد فرزندم برسم، مجبور شدم این مبلغ را به وی پرداخت كنم.

وی افزود: پس از واریز شدن این مبلغ خوشبختانه پزشک در روز بعد، عمل جراحی را بر روی فرزندم انجام داد. به هر حال "كور از خدا چی می‌خواد، دو چشم بینا"! هدف خانواده بنده هم سلامتی پسرمان بود كه الحمدلله بدست آمد.

یک بیمار دیگر هم كه برای انجام سریعتر عمل جراحی شكستگی، مجبور به پرداخت 700 هزار تومان شده بود، گفت: متاسفانه برخی پزشكان بدون توجه به اصل انسانیت موضوع، تنها در فكر كسب مال بیشتر آن هم از طریق "سر بزنگاه‌گیری" از بیماران هستند.

وی تاكید كرد: متاسفانه این كار به دور از شأن یك معالج است كه در قسامه آغاز به‌كارش از توجه به انسانیت عباراتی آمده است.

پدیده "زیرمیزی" با توجه به شواهد گفته شده، به رویه‌ای بس مطرح تبدیل شده و بر سر زبانهاست.

برخی پزشكان ایلامی این معضل جامعه پزشكی را تایید می‌كنند و برخی نیز اصولا منكر می‌شوند كه درهم یا پشیزی از این گونه اموال وارد دارایی‌های خود نمی‌كنند.

یک پزشک با رد عمل به این پدیده، گفت: به نظر می‌رسد به‌خاطر آنكه حق تعرفه‌های اعمال شده كم باشد برخی پزشكان به این رویه دست می‌زنند.

پزشک دیگری تاكید كرد: رو راست عرض كنم كه حق تعرفه‌های ما كم است و اگر دیده شود برخی همكاران، بصورت توافقی از یک بیمار هزینه‌ای دریافت می‌كنند، تنها در همین راستا قابل تفسیر است.

در همین خصوص مدیركل اداره بیمه خدمات درمانی استان ایلام، به ایسنا گفت: در برابر متخلفانی كه دست به این‌گونه رفتارها می‌زنند برابر مقررات برخورد خواهد شد.

"نورالدین رحیمی" افزود: برخی پزشكان با این رویه هم از بیمه حق تعرفه می‌گیرند و هم از مركز درمانی و بهداشتی مربوطه حقوقی دریافت می‌كنند و اگر از خود بیمار نیز هزینه‌ای بگیرند، غیرقانونی و غیراخلاقی است.

رحیمی اظهار داشت: واحد نظارت دانشگاه علوم پزشكی و سامانه دریافت شكایات مردمی سازمان خدمات درمانی، حاضرند جهت رسیدگی به این وضعیت اقدام كنند.

وی طرح جایگزین شدن پزشك مرتكب پدیده زیرمیزی را، یكی از راهكارهای ممانعت از استمرار این عمل زشت دانست و گفت: در مواردی پزشكان ما آن‌قدر زیاد هستند كه می‌توان جلوی این كار را با اجرای طرح پزشك جایگزین، گرفت.