چگونگي پرداخت حقوق و اضافه‌كارها در ماه رمضان
آفتاب: معاونت حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري چگونگي پرداخت حقوق و اضافه كار كارمندان در ماه رمضان را تشريح كرد.

عبدالعلي تاجي در گفت و گو با ايسنا درباره چگونگي پرداخت حقوق كارمندان در ماه رمضان اظهار كرد: در ماه رمضان طبق تصميم دولت، ساعت كاري ادارات از ساعت 9 صبح تا 14:30 در نظر گرفته شد ه است اما ميزان حقوق كاركنان كاهش نخواهد يافت.

به گفته او افرادي كه بيش از اين ساعت بر اساس نياز دستگاه در محل كار خود حضور داشته باشند اضافه كاري دريافت مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه اگر دستگاه‌ها در خارج از وقت اداري به كارمندان نياز داشته باشند مي توانند در قالب اضافه كار از خدمات آنها استفاده كنند، خاطرنشان كرد: تغيير ساعت كار در ماه رمضان تاثيري بر حقوق و اضافه كار نخواهد داشت.