قيمت‌هاي جديد برنج /جدول


برنج

قيمت (تومان)

طارم

6400

هاشمي

7000

طارم درجه يک با دو تا سه درصد نيم دانه

6400

هاشمي گيلان

7000


منبع: باشگاه خبرنگاران