سوریه رسما به معاهده منع سلاح‌های شیمیایی پیوست
آفتاب: با گذشت ۳۰ روز از ارائه درخواست در تاریخ ۱۴ سپتامبر گذشته، روند حقوقی پیوستن سوریه به معاهده منع سلاح‌های شیمیایی انجام شد و سوریه رسما به این معاهده پیوست.

به گزارش فارس به نقل از روسیا الیوم، سوریه رسما به معاهده منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و دولت این کشور نیز همکاری با سازمان ملل برای امحای سلاح‌های شیمیایی خود را آغاز کرده است.

بر پایه این گزارش پیوستن سوریه به معاهده منع سلاح‌های شیمیایی و همکاری این کشور با سازمان ملل برای امحای این سلاح‌ها پس از آن صورت گرفت که کارشناسان بین‌المللی موضوع استفاده از این سلاح‌ها در درگیری‌های داخلی را تائید کردند.

بر اساس این گزارش هم اکنون یک گروه مشترک از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل که تعداد آنها 60 نفر است در سوریه مشغول فعالیت هستند.

شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته با پیشنهاد دبیرکل این سازمان برای تشکیل این گروه که ممکن است تعداد آنها به 100 نفر افزایش یابد، موافقت کرد.