مدرسی:
برخورد با اساتید از پارامتر های انقلاب فرهنگی دوم است
« فرید مدرسی» در گفت و گو با خبرنگار دانشجویی آفتاب اظهار داشت: پیشینه این گونه برخوردها به قبل از انتخابات ریاست جمهوری باز می گردد و اینکه گروه هایی به پالایش فضای دانشگاه ها معتقد بودند و صحبت از انقلاب فرهنگی دوم می کردند و از آنچا که نهاد دانشگاه به دنبال اصلاحات و تغییرات توسعه بخش است طبیعی است این نوع جریانات تاب تحمل نهاد دانشگاه را ندارند.
وی ادامه داد: بعد از تشکیل دولت نهم در صحبت های وزیر علوم و روسای دانشگاه ها صحبتی با این مضمون ندیدیم ولی برخی رفتارها و عملکردها که از جمله آن برخورد با انجمن ها و تشکل های دانشجویی، احضار فعالیت دانشجویی و صدور احکام کمیته انضباطی برای آنان و همچنین تلاش های مدیران وزارت علوم برای ایجاد تشکل های علمی برای به فراموش سپردن سایر تشکل های دانشجویی بود که این شائبه را به ذهن متواتر می کرد.
این فعال دانشجویی اضافه کرد: جایگزینی طرح انتصابی کردن مسئولین دانشگاه ها ,اخراج برخی از اساتید به استناد مواد قانونی و شبه قانونی وانتقاد وزیر علوم از فرصت مطالعاتی استادان در خارج از کشور همگی از پارامترهای شکل گیری انقلاب فرهنگی است و اگر مسئولین غیر از این نظری دارند باید مارا قانع کنند.
مدرسی اخراج اساتید از دانشگاه را نشان دهنده شتاب زدگی و بی تجربگی مدیران دانست و گفت: مدیر قوی کسی است که با رایزنی نسبت به این گونه تصمیمات اقدام کند و نه اینکه مانند عزل برخی از روسای دانشگاهها با شتاب زدگی عمل شود.
وی در پاسخ به این سوال که« در شرایط کنوین وظیفه جامعه دانشگاهی چیست؟گفت: به طور کلی نسخه پیچی برای دانشگاه جواب نمی دهد ولی هم دانشجویان و هم اساتید به دلیل اینکه نهاد دانشگاه را در مخاطره می بیند، به هم احساس نزدیکی می کنند.
و دانشجویان باید با رفتاری عقلانی از یک سو و اساتید با واقع گرایی که دارند از سوی دیگر اجازه هر گونه رفتاری را با جامعه دانشگاهی به مسئولین ندهند.