طبقه دوم آزادی در بازی استقلال و السد رایگان شد
بعد از هماهنگی های صورت گرفته، دیدار تیم های استقلال و السد در طبقه دوم برای تماشاگران این دیدار رایگان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، استقلال و السد روز سه شنبه ساعت ۱۹ به مصاف هم می‌روند.