راه آهن ایران - جمهوری آذربایجان متصل می شود
به گزارش ایرنا به نقل از شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، در این دیدار ساخت خط ریلی مسیر آستارا ( ایران ) – آستارا ( جمهوری آذربایجان ) ، روند تکمیل دالان حمل و نقل شمال – جنوب مورد بررسی قرار گرفت.

جاوید قربان اف با اشاره به تقویت روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران بر اثر اراده روسای جمهوری دو کشور ، در باره کارهای انجام گرفته در قالب تکمیل دالان حمل و نقل شمال – جنوب در خاک این کشور گزارشی را به همتای ایرانی ارایه کرد.

وی راه اندازی قطار مسافربری نخجوان – مشهد را برای توسعه ارتباط ریلی میان دو کشور همسایه مهم ارزیابی کرد.

سعید محمد زاده نیز تکمیل ساخت خط ریلی 8.3 کیلومتری از پایانه آستارای جمهوری آذربایجان تا مرز جمهوری اسلامی ایران را برای اتصال خطوط ریلی دو کشور مهم دانست.

به گفته این مسئول، ساخت خط ریلی مسیر آستارا ( ایران ) – آستارا ( جمهوری آذربایجان ) در آینده نزدیک به پایان می رسد و در حال حاضر کارهای ساخت و ساز از جمله پایانه راه آهن و ترمینال باری در آستارای کشورمان با سرعت ادامه دارد.

سعید محمدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل راه اهن جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه روز دوشنبه برای دیدار سه روزه وارد جمهوری آذربایجان شده است .