موج سواری اوباما در روزهای توفانی ترامپ +عکس
به گزارش ایران آنلاین به نقل از سی ان ان ، برانسون می نویسد: اوباما و میشل در روزهای توفانی ترامپ وکاخ سفید به جزایر انگلیسی ویرجین رفته اند تا بعد از هشت سال پرالتهاب چند روزی را در آرامش سپری کنند.

نکته جالب این جا است که اوباما در چند فراغت به یادگیری و تمرین بازی مهیج کایتینگ یاموج سواری پرداخته است طبق گفته برانسون، باراک سرانجام بعد از تمرین زیاد این رشته تفریحی خاص جوانان ماجراجو را فراگرفته است.

 تصاویری که می بینید خوشحالی رئیس جمهور پیشین را بعد از موفقیت اش در رشته ورزشی کایتینگنشان می دهد

کایتینگ یا همان کایت سرفینگ ( Kitesurfing یا Kiteboarding  ورزشی است که در آن ، ورزشکار بر روی یک تخته کوچک مخصوص موج سواری قرار میگیرد (این تخته surfboard یا kiteboard خوانده میشود) و با وزش باد بر روی سطح آب حرکت می کند.

موج سواری اوباما در روزهای توفانی ترامپ +عکس

موج سواری اوباما در روزهای توفانی ترامپ +عکس

موج سواری اوباما در روزهای توفانی ترامپ +عکس