عکسی از پیکر کفن‌پوش آیت‌الله هاشمی در موبایل برادرش