گوشت قرمز وارداتی با ارزانی خود بازار را قبضه کرد +جدول قیمت
بر این اساس قیمت گوشت قرمز وارداتی به شرح زیر است: