اهدای عضو یک دانش‌آموز دبیرستانی
عبدالکریم رستمی درگفت وگو با ایسنا اظهارکرد: حدود یک هفته پیش یکی از دانش آموزان دبیرستان گوهر کرج در مسیر هشتگرد- کرج  دچار سانحه رانندگی می‌شود. این دانش آموز که مینا امیریان نام دارد دراین تصادف رانندگی دچار مرگ مغزی شده و به کما می‌رود.

وی توضیح داد: بعد از هشت روز از انتقال این این دانش آموز به بیمارستان و اطمینان والدین از این که وضعیت فرزندشان به حالت عادی بازنمی‌گردد، با اهدای اعضای بدن او به چند بیمار موافقت کردند.

رستمی خاطرنشان کرد: امیریان در رشته گردشگری دبیرستان گوهر ناحیه سه آموزش و پرورش تحصیل می‌کرد. این حرکت از سوی والدین این دانش آموز بار دیگر صحنه‌ای از نوع دوستی و گذشت مردم ایران را نشان داد. با این حرکت امکان زندگی به چند بیمار بازگشت و امید بار دیگر در دلهای آنان جاری شد.