گاردین: هشدار موگرینی به دولت ترامپ در مورد مداخله در امور داخلی اتحادیه اروپا
به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی گاردین در این گزارش افزود: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی آمریکا که برخی انتقادهای دولت ترامپ از اتحادیه اروپا را شنیده، معتقد است که رئیس جمهوری آمریکا بهتر است ابتدا به امور داخلی آمریکا بپردازد.
در ادامه گزارش گاردین آمده است: موگرینی در سفرش به آمریکا به دولت ترامپ هشدار داد که در امور سیاسی اروپا مداخله نکند و به وی توصیه کرد به بررسی امور داخلی آمریکا بپردازد.
گاردین نوشت: موگرینی در اظهارنظری در آمریکا گفت که شنیده است برخی از مقامات دولت آمریکا گفته اند اتحادیه اروپا لزوما ایده خوبی نیست. امور داخلی آمریکا به من یا دیگر مقامات اروپا ارتباطی ندارد. این موضوع برای مقامات دولت آمریکا نیز صدق می کند.
به گزارش این روزنامه انگلیسی، این هشدار و نگرانی موگرینی در مورد سیاست های دولت ترامپ در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از دولت ترامپ به عنوان تهدیدی علیه اتحادیه اروپا یاد کرده بود.
' تد مالوچ' کاندیدای ترامپ برای سمت نمایندگی دولت آمریکا در اتحادیه اروپا گفت: رئیس جمهور ترامپ معتقد است آمریکا باید به طور دوجانبه با کشورهای مختلف اروپا ارتباط داشته باشد و این به نفع واشنگتن است. در این صورت، آمریکا می تواند به صورت جداگانه روابط قوی تری با کشورهای اروپا داشته باشد. 
با این حال موگرینی اعلام کرد که در دیدارهایش در آمریکا شاهد احساسات ضد اروپایی در میان مقامات دولت ترامپ نبوده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است در این مقطع زمانی قدرت و اتحاد اتحادیه اروپا در مقایسه با ماههای گذشته آشکارتر شده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزهای پنج شنبه و جمعه در آمریکا به سر برد که با مقامات آمریکایی همچون رکس تیلرسون وزیر امور خارجه، جان مک کین رئیس کمیته خدمات نظامی سنا، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا و ران جانسون رئیس کمیته امنیت ملی سنا دیدار و گفت و گو کرد.