برق کل خوزستان به جز اهواز وصل شد
میثم جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت برق‌دار شدن استان خوزستان، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته ۹۳ درصد شهر اهواز برق‌دار شده که تا قبل از غروب آفتاب هفت درصد مابقی نیز به‌طور کامل برق‌دار خواهند شد.

به گفته وی، در بخش آب نیز پیگیری‌های خوبی به عمل آمد به‌طوری که در حال حاضر تصفیه‌خانه شماره یک و دو به‌طور کامل برق‌دار شده‌اند و در این حوزه هیچ مشکلی وجود ندارد.