تماشاگران در آزادی به جان هم افتادند
در حالی که از بلندگوهای ورزشگاه به مناسبت ایام فاطمیه مداحی پخش می‌شد، هواداران دو تیم علیه یکدیگر شعارهای تندی سر می‌دادند.

به گزارش تسنیم، در سکوهای طبقه دوم بین هواداران درگیری به وجود آمد که با مداخله نیروی انتظامی ختم به خیر شد.

در حال حاضر حدود 50 هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند.

هواداران پرسپولیس بارها شعار شش تایی‌ها را سر داده و سرود قهرمانی نیز برای تیم‌شان خواندند.

بیشتر سکوهای سمت هواداران استقلال خالی است، اما پرسپولیسی‌ها به طور گسترده در ورزشگاه حضور پیدا کرده‌اند.

تعدادی از هواداران پرسپولیس با پرچم‌های منقش به تصویر مرحوم هادی نوروزی در ورزشگاه حضور یافته‌اند.

هواداران پرسپولیس در چند نوبت برانکو را تشویق کردند.