دونالد ترامپ به دریافت پول غیرقانونی از عربستان متهم شد
یک گروه حقوقی با طرح شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به دریافت غیر قانونی پول از عربستان متهم کرد.

به گزارش تسنیم، این گروه حقوقی در شکایت خود شرکت کورویس (Qorvis) را که از حمایت های مالی عربستان بهره می برد متهم کرد اجاره بهای اتاق های یکی از هتل های ترامپ در واشنگتن را بلافاصله پس از مراسم سوگند رئیس جمهور پرداخت کرده است.

بر اساس شکایت مطرح شده این اولین پرداخت یک کشور خارجی به رئیس جمهور آمریکاست که برای تامین هزینه های اهداف خاص، پرداخت شد.