احتمال عزل برخی از مقام‌های کاخ سفید
به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، وی دلیل این مساله را افشای انگیزه واقعی صدور حکم ضد مهاجرتی ترامپ برشمرد.

فرگوسن تاکید کرد چنانچه پرونده ای که وی علیه حکم مهاجرتی ترامپ دایر کرده، به دادگاه رود، برخی مقام های دولت ترامپ برکنار خواهند شد.

وی یادآور شد که اسناد و ایمیل های مقام های دولت ترامپ ممکن است حاوی مدارکی باشد دال بر اینکه حکم صادره از سوی ترامپ در زمینه جلوگیری از ورود مسلمانان به خاک آمریکا، مغایر با قانون اساسی بوده است.

فرگوسن گفت که از هر ابزار ممکن برای برکناری مقام های دولتی ترامپ به منظور روشنگری این مساله استفاده خواهد کرد.

نشریه هیل نیز نوشت: باب فرگوسن اعلام کرد که از هر راهی برای برکناری مقام های دولت ترامپ استفاده می کند تا مطمئن شود رئیس جمهوری از قانون اساسی حمایت می کند.

وی افزود: شغل من به عنوان دادستان کل، طرفداری از حکومت قانون در کشور است، بدین روی از هر ابزار در اختیار به عنوان دادستان کل بهره می گیرم تا اطمینان یابم که ترامپ از قانون اساسی تبعیت می کند. 

قاضی فرگوسن یکی از چهره های برجسته حامی روند مخالفت با حکم ضد مهاجرتی ترامپ است، حکمی که 90 روز ممنوعیت ورود به خاک آمریکا را بر شهروندان هفت کشور مسلمان اعمال کرد.

فرگوسن دادخواستی را ارائه داد که در نهایت به صدور حکمی از سوی جیمز روبارت قاضی فدرال سیاتل علیه دستور اجرایی ترامپ و توقف سراسری اجرای این حکم منتهی شد.

فرگوسن گفت: چهار قاضی فدرال این پرونده را مورد بررسی قرار داده اند که دو نفرشان منصوب رئیس جمهوری و دو نفرشان منصوب دمکرات ها بودند. 

وی افزود: این چهار قاضی جملگی استدلال های رئیس جمهوری در مورد این پرونده را تمام و کمال رد کرده اند و ما پیروزی در این مورد را پیش بینی می کنیم.

فرمان جنجالی و ضد مهاجرتی ترامپ موجب تنش در میان مسوولان و جامعه این کشور شد.

این فرمان جنجالی مهاجرت هفت کشور مسلمان را با مشکل مواجه کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه استیناف حکم به توقف فرمان ترامپ داد که این مسئله با انتقاد تند ترامپ و تیم او در کاخ سفید مواجه شد.