درخواست نمایندگان تهران از وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات شوراها در پایتخت +نامه
به گزارش ایلنا، متن نامه نمایندگان تهران خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛

احتراماً همانطوری که مستحضرید به استناد اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی؛ آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی در هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان شورای به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تشکیل می‌شود که اعضای این شورا را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. این اصل هم اکنون در کلیه مناطق کشور به جز شهرری و شهر تجریش اجرا شده است.

در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به غرابت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهرهای تهران، ری و تجریش در غالب طرح، تبصره‌ای با مفاد «در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی تشکیل می‌شود» به ذیل ماده ۱۲ قانون شوراها اضافه نمودند. اکنون بیش از سه سال است که این قانون ابلاغ شده است و جنابعالی نیز طی نامه شماره ۴۰۷۷۷ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴، معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۵۳۷ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ و استاندار محترم تهران نیز طی نامه شماره ۷۳۸۵۱/۰۱/۹۳ مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ بر اجرای این قانون تاکید نموده‌اید. 

خواهشمند است با توجه به مطالبات بحق مردم شهرهای ری و تجریش از نمایندگان منتخب خود به هنگام حضور در حوزه‌های انتخابیه در خصوص تعیین تکلیف وضعیت شورای این دو شهر، دستور فرمایید علت عدم اجرای قانون و اضافه نشدن نام شهرهای ری و تجریش به ادامه نام شورای شهر را به دفتر مجمع نمایندگان مردم شریف شهرستان‌های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ارسال نمایند تا از طریق مجلس اقدام مقتضی در خصوص تامین حقوق مردم در این دو شهر صورت گیرد.

ضمناً برای رفع ابهام و در جهت صیانت از حقوق قانونی مردم شهرهای ری و تجریش دستور فرمایید با توجه اینکه به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲ حوزه انتخابیه شورای اسلامی تهران، ری و تجریش با هم ادغام شده است و در غالب یک حوزه انتخابیه انتخابات آن برگزار می‌شود، همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی در آگهی انتخابات این دوره شورا از عنوان کامل حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش استفاده شود تا ابهامات موجود کامل برطرف و اعتماد مردم جلب شود.

درخواست نمایندگان تهران از وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات شوراها در پایتخت (+ نامه)