لیست اصلاح‌طلبان در شوراها چگونه بسته خواهد شد؟
حسین کمالی درباره فعالیت شورای سیاست‌گذاری عالی گفت: هیأت رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری هفته گذشته جلسه خود را برگزار کرد. کارگروه‌ها اقدامات صورت گرفته را گزارش دادند و همچنین بحث تعامل بین کارگروه‌ها برای تسریع در روند شورای عالی مورد بحث گفت‌وگو قرار گرفت.

او ادامه داد: کار‌گروه استان‌ها فعالیت‌هایی که توسط شورای عالی در سایر شهرها و استان‌های کشور انجام شده بود را گزارش داد و همچنین کارگروه تعامل و رایزنی نیز نتیجه مذاکرات خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در امر انتخابات بیان کرد.

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان افزود: بنا بود گروهی مسئولیت برنامه‌ریزی‌های درازمدت انتخاباتی را بر عهده و مورد بررسی قرار دهند، اصلاحات لازم را برای ادامه کار پیشنهاد دهد و سه گزینه‌ای که می‌تواند هدف مذکور را در امتداد فعالیت کارگروه سوم و یا ادغام در آن و یا مستقل تعریف نماید مورد ارزیابی قرار دهد که نتیجه کار به مشخص شدن کامل اهداف گروه مورد نظر موکول شد.

کمالی در ادامه با اشاره به اینکه ‌در کارگروه سیاست‌گذرای و برنامه‌ریزی انتخابات اصلاح‌طلبان طی چهار جلسه پیشنهادهای سه گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نکات مثبت هر گروه انتخاب شد و مقرر شد با یک سیاست تلفیقی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

او همچنین گفت: بر اساس شاخص‌های ذکر شده، شورای عالی اداره انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها را به خود آنان واگذار کرده و حمایت‌های برنامه‌ای از آنان همچنان ادامه خواهد داشت.

کمالی تاکید کرد: گردش نخبگان، نقش بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور جوانان بسیار حائز اهمیت است و در حقیقت علاوه بر هم‌پوشانی در مجموعه، نامزدها از میان زنان و جوانان انتخاب خواهند شد.

کمالی گفت: سهمیه معادل ۳۰ درصد از نامزدهای مورد بحث به بانوان اختصاص خواهد یافت .

او اضافه کرد: جوانان نیز از سهمیه ۳۰ درصدی در گزینش کاندیدا برخوردار خواهند بود و این به دلیل توجه شورای به موضوع گردش نخبگان است.

او افزود: ۱۰ درصد از ۳۰ درصد زنان کاندیدا شورای شهر الزاما باید جوانان باشند که به همین دلیل جمع ۳۰درصد جوانان و ۳۰ درصد زنان به دلیل همین ۱۰ درصد هم پوشانی به ۵۰ درصد خواهد رسید.

کمالی خاطرنشان کرد: قانون شوراهای شهر و روستا جامعیت کامل و کافی نداشته و در آینده نزدیک می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد، حدود دخالت شورای شهر به دایره وظایف شهرداری محدود شده و از جامعیت اداره شهر برخوردار نیست.

او خاطرنشان کرد: اشخاصی که از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان وارد شدند هم متخصص بوده و تحصیلات، تخصص و فعالیت‌های آنان مرتبط با وظایف شورای شهر است.

منبع: ایلنا