جنایت قهرمان بدنسازی کرمان!
حوالی ساعت 10 یک شنبه شب و در خیابان ویلا کرمان دو جوان که ظاهرا خصومتی دیرینه با هم داشتند با یکدیگر درگیر می شوند که این نزاع منجر به قتل Murder یکی از دو جوان می شود.

به گفته شاهدان (م . ا) که صاحب یک مغازه کبابی در این خیابان است با جوان ورزشکار و قهرمان بدنسازی استان کرمان ( ح.م) درگیری لفظی پیدا می کنند و این درگیری لفظی به زد و خورد منجر می شود که هنگام همین نزاع و درگیری مظنون با ضربات چاقویی که به گردن (م.ا) وارد می کند، باعث مرگ او می شود.

ضارب که به گفته دوستانش از ورزشکاران خوش اخلاق، آرام و با شخصیت کرمان محسوب می شود، دارای چندین قهرمانی در استان بوده و ، باور اینکه او چنین عملی را انجام داد باشد سخت است.

به گزارش انتخاب، در حالی که شایعه شده بود متهم بعد از این جنایت Crime خود را به پلیس Police معرفی کرده ، معلوم شد که متواری است و جست و جو برای یافتن او ادامه دارد