استفاده از مهندسی ارزش در ترمیم جداول معابر
عباسی، معاون عمرانی منطقه 5 گفت: مهندسی ارزش روش نظام یافته و مبتنی بر خلاقیت و برپایه کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد پروژه هاست که در این اواخر در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و منطقه 5 با استفاده از این روش به ترمیم جداول معابر اقدام کرده است.

استفاده از مهندسی ارزش در ترمیم جداول معابر

وی افزود: روش قالب گیری و بتن ریزی در محل و استفاده از بتن با عیار 400 و دوام بالا منطقه را بر آن داشت که از این روش برای نوسازی جداول با هدف ایمنی و حفظ منظر شهری استفاده کند.

گفتنی است، این روش یک پنجم هزینه تخریب و نوسازی جداول و سرعت قابل قبولی در اجرا دارد ضمنا ترافیک زمان انجام کار را به حداقل می رساند.


منبع: میزان