افشاگری روزنامه اسرائیلی در باره فعالیت تجاری برادران ترامپ در تل آویو+تصاویر
پیش از این جروزالم پست گزارش داده بود که ادی و جولس برادران ناتنی ترامپ در اسرائیل از جمله سرمایه گذارانی هستند که در تامین هزینه دانشگاه تل آویو سهیم شده اند.البته برخی محافل ارتباط آنها با ترامپ را نفی می کنند

 براساس گزارشی که روزنامه معروف معاریو اسرائیل منتشر کرده است  2 برادر ترامپ در حیفا اسراییل مالک  شرکت شیمیایی هستند

یکی از دو برادر ترامپ در اسرائیل پیش از این به اتهام آزار و اذیت زنان تحت تعقیب قرار گرفته بود.

افشاگری روزنامه اسرائیلی در باره فعالیت تجاری برادران ترامپ در تل آویو+تصاویر

به باور ناظران حضور فعال براداران ترامپ در اسرائیل نقش زیادی در دوستی اخیر دولت نتانیاهو با ترامپ ایفا کرده است.

افشاگری روزنامه اسرائیلی در باره فعالیت تجاری برادران ترامپ در تل آویو+تصاویر
منبع: ایران