فدراسیون کشتی آمریکا خطاب به تماشاگران ایرانی: شما بهترین جهان هستید+تصویر