پنالتی خاص - کارگردانی داغان!
این چند روز موضوع پنالتی خاص قرمز های پایتخت در مصاف با سپاهان اصفهان در هفته 22 لیگ برتر فوتبال خیلی خبرساز شده و مورد توجه قرار گرفته است. جایی که زوج "رضائیان - طارمی" با حرکتی شبیه به زوج "مسی - سوارز" که حدود یکسال قبل چنین صحنه ای را در یکی از بازیهای بارسلونا در لالیگا ساختند، در ابتکاری بسیار جالب توجه و همکاری بی نظیر، توانستند با پاسکاری در داخل محوطه جریمه حریف ضربه پنالتی خاصی را بیافرینند.

فارغ از این پنالتی ویژه، یک نکته دیگر در زمان ضربه پنالتی اتفاق افتاد که برخلاف خود موضوع، اصلاً جالب توجه نبود و حتی آزار دهنده می نمود. در صحنه فوق، کارگردانی تلویزیونی خیلی ضعیف انجام شد؛ جایی که کات های صحنه - از کلوزآپ صورت رضائیان به مدیوم شات و سپس کات به لانگ شات در هنگام نواختن ضربه - دیر و اعصاب خرد کن بود.

یکبار دیگر این صحنه را مرور کنیم:

1. تصویر روبرو از صورت رضائیان 2. تصویر کناری از زاویه خط آفساید 3. تصویر مدیوم از پشت در حالی که دروازه را نداریم (این مهمترین قسمت ماجراست) و نهایتاً 4. لانگ شات از صحنه با حضور همه عوامل.

نکته این است که کات آخر از مدیوم به تصویر باز، اینقدر دیر انجام شد که خیلی ها در همان لحظه نتوانستند ارتباط خوبی با تصاویر برقرار کنند. در واقع کارگردان بیش از حد در مدیوم شات ماند و دیگر وقتی ضربه نواخته شد به لانگ رفت! برخی (از جمله ادموند بزیک در مصاحبه با ورزش 3) تصور اشتباهی کرده بودند که توپ به پای رضائیان نگرفته است! به زعم بنده جدای از ویژگی خود این حربه تاکتیکی - تکنیکی، به نظر می رسد نوع کارگردانی ضعیف این صحنه هم در این سوء تعبیر و اشتباه بینندگان بی تأثیر نبوده است.