کشف شکلات با طعم مشروب در فرودگاه مشهد / عکس

قاضی اصولی‌صفار بازپرس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ، اظهار کرد: در جریان بازرسی پلیس فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقادیری مشروب ویسکی از فردی که عازم سفر به دوبی بود؛ کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهم مقادیری مشروب را در بسته‎های شکلات به طرز ماهرانه‎ای جاسازی کرده بود که با هوشیاری ماموران در دست قانون گرفتار شد.

بازپرس فرودگاه شهید هاشمی ‎نژاد مشهد در پایان از ضبط دو جعبه شکلات حامل بسته‏‌های مشروب الکلی خبر داد.