افتتاح نمایشگاه مهرهای حکومتی عهد قاجار
این نمایشگاه با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سید‌احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران و مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان افتتاح شد.

طالبیان در حاشیه این مراسم گفت: «کل گنجینه، معماری و آثار این کاخ به‌ویژه دوره قاجار آن در دنیا کم‌نظیر است. گنجینه‌های مختلفی در این کاخ وجود دارد که نیازمند معرفی و حفاظت هستند.»

او با بیان اینکه جریان‌هایی نظیر برگزاری این نمایشگاه باید گسترش یابد گفت: «این جریان فرهنگی باید در کاخ‌ها اتفاق بیفتد. چنین جریان زندگی فرهنگی در کاخ‌ها مهم است و باید از طریق چاپ کتاب، بروشرو، برگزاری نمایشگاه و... که جزو رسالت کاخ‌هاست به مردم نمایش داده شود.»

طالبیان تصریح کرد: «دوره قاجار دوره‌ای است که طبقه متوسط و صاحب اسناد توسعه پیدا کردند و در این دوره شاهد تحول در شکل مهرها می‌شویم و جریان هنر نیز به این حوزه ورود پیدا می‌کند.»

او افزود: «این مهرها سمبل قدرت حاکمان آن دوره است و از دید زیبایی‌شناسی، هنری، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... این مهرها اسناد مهمی برای شناختن دوره قاجار هستند.»

مُهرهای پادشاهان، وزرا و برخی زنان خاص دربار

مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان نیز در این مراسم گفت: «در این نمایشگاه با عنوان "گزیده‌ای از مهرهای حکومتی عهد قاجار" حدود  ۷۶ قطعه مهر و دسته مهر به شکل‌های مختلف مانند انگشتر، آویز گردنبند و سه نسخه از فرامین ولیعهدی ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و احمد‌شاه به نمایش گذاشته می‌شود.»

او افزود: «این مُهرها متعلق به پادشاهان، وزرا و برخی زنان خاص دربار بوده است. هر کدام از این مُهرها برای فرامین و اسناد خاصی مورد استفاده قرار می‌گرفت. برخی از این مُهرها به صورت نوشتاری و تصویری بوده و نام پادشاهان در یک بیت شعر روی آن حک شده است. همچنین نگین بیشتر این مُهرهای حکومتی از جنس سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند زمرد و عقیق است.»

 مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ گلستان ادامه داد: «از همه‌ پادشاهان دوره قاجار از آغامحمد خان تا احمدشاه مُهرهای نفیس و قابل‌توجهی وجود دارد که از نظر فنی، هنری و تاریخی جزو شاهکارهای موزه‌ای محسوب می‌شوند.»

به گزارش ایلنا، نمایشگاه گزیده‌ای از مهرهای حکومتی عهد قاجار ۲۱ تا پایان شهریور در محوطه‌ جهانی کاخ گلستان در میدان ارگ تهران به نمایش در آمده است.