حضور اعضا اتحادیه عکاسان ترکیه در ایران
این گروه بیست و یک نفره متشکل از اعضای اتحادیه عکاسان ترکیه با سفر به ایران از جاذبه های گردشگری تهران ،شیراز، یزد و اصفهان بازدید کردند.
منبع: ایسنا