آقای خیابانی اجازه میدی طرف حرف بزنه؟!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ جواد خیابانی امشب در استودیو لیگ برتر نشسته بود و با آرش برهانی کارشناس برنامه حرف می زد. در بین دو نیمه، مجری برنامه کاری کرد که آرش برهانی نتوانست دو کلمه حرف درست بزند! خیابانی سوال می پرسید و تا آرش می آمد جواب بدهد، دوباره سوال می پرسید و خلاصه خود آرش سرگیجه گرفته بود. این هم تکنیک جدیدی از گفت و گو بود؛ به این شکل که مصاحبه کننده کاری می کند که مصاحبه شونده پایان تمام جواب ها را باز می گذارد!