135 نماینده مجلس نهم، مانع خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس
پوری حسینی درباره دلایل واگذار نشدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار داشت: در حالی که تمام مراحل واگذاری این دو باشگاه برابر مصوبه هیات دولت و قانون برنامه بودجه در سال 1394 به خوبی پیش می رفت، نامه 135 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت، شرایطی را رقم زد که هیات وزیران تصمیم گرفت این دو باشگاه واگذار نشوند.


به گزارش ایرنا، ‌معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توقف روند خصوصی سازی این دو باشگاه ادامه داد: اراده دولت یازدهم بر واگذاری استقلال و پرسپولیس بود و در حال حاضر نیز این ظرفیت برای ورود بخش خصوصی و واگذاری این دو باشگاه وجود دارد.

پوری حسینی درباره نقش مجلس دهم در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در خبرها خواندم تعدادی از نمایندگان مجلس علاقمند به ادامه روند واگذاری این باشگاه ها هستند و به نظرم می توانند از دولت بخواهند که بار دیگر امکان از سرگیری مزایده ها برای واگذاری استقلال و پرسپولیس آغاز شود.