40 درصد مردم خواستار سخنرانی روحانی درباره برجام هستند
به گزارش ایسنا، طبق نتایج نظرسنجی اخیر ایسپا؛ ۴۰/۳درصد مردم ایران گفته‌اند موضوع سخنرانی امروز رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، بهتر است در خصوص مسائل برجام و انرژی صلح آمیزهسته ای باشد.

همچنین مردم به گزینه‌های کشتار مسلمانان در میانمار  18/7 درصد، مسایل خاورمیانه و داعش16/3 درصد، سیاست‌های جدید در دولت آمریکا4/5 درصد رای داده‌اند. 19/6 درصد گزینه نمیدانم را انتخاب کرده و 0/4 درصد هم در نظرسنجی شرکت نکرده اند.