خودروهای داخلی گران می‌شوند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:هر گونه تصمیمی برای گران شدن خودرو داخلی تکذیب می‌شود. 
 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: موضوع گرانی خودرو داخلی کذب محض است و انتشار خبری با عنوان "ورود سازمان بازرسی به گرانی خودرو، گرانی خودرو داخلی منتفی شد" در برخی خبرگزاری ها مبنی بر اینکه ورود سازمان بازرسی مانع از گران شدن خودرو شده است نیز تکذیب می شود.
 
به گزارش خبرآنلاین، خودداری از گران شدن خودرو نقدی داخلی در شرکت خودروساز سايپا، یک تصمیم داخلی بوده است و در یک فرآیند قانونی انجام شده است. هر گونه تصمیمی برای گران شدن خودرو داخلی تکذیب می‌شود.