عکس/ عبور ماهیگیر از آب‌های آرام در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس/ عبور ماهیگیر از آب‌های آرام در عکس روز نشنال جئوگرافیک