شهادت یک عضو سپاه در آذربایجان غربی

 سیدعلی ترابی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: ساعاتی پیش یک نیروی سپاه در محدوده داخل شهر پیرانشهر ترور شد و به شهادت رسید.

به گزارش فرمانداری پیرانشهر، سیدعلی ترابی با بیان اینکه جزییات دقیق این حادثه توسط نیروهای سپاه در دست بررسی است افزود: فرد ترور شده «خالد شوانه» نام داشت که در خیابان استقلال پیرانشهر شهید شد.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.