پای خودکار بیک هم به دعوای مکرون و بولسونارو کشیده شد!

به نقل از پایگاه خبری هیل، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل در ادامه تنش دیپلماتیک با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود گفت که استفاده از خودکارهای بیک را در کشورش متوقف خواهد کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور برزیل روز جمعه با اعلام توقف استفاده از خودکار بیک ساخت فرانسه گفت: از این پس به جای خودکار بیک از خودکار «کمپکتور» ساخت برزیل استفاده خواهیم کرد. زیرا خودکار بیک ساخت فرانسه است.

خبرگزاری فرانسه یادآور شد دفتر ریاست جمهوری برزیل از اظهارنظر درباره جدی یا شوخی بودن این گفته‌ها خودداری کرد.

سخنگوی شرکت بیک به خبرگزاری فرانسه گفت بیشتر خودکارهای فروخته شده در برزیل در شهر مانائوس در منطقه آمازون ساخته می‌شوند. با این حال این فرد از اظهارنظر درباره تصمیم بولسونارو برای تحریم برند بیک خودداری کرد.

رئیس جمهور برزیل در هفته‌های اخیر با تمسخر ظاهر بریژیت مکرون، همسر رئیس جمهور فرانسه، سعی در تحقیر همتای فرانسوی خود داشت. بولسونارو که به اتخاذ مواضع گستاخانه شهره است، در یکی از صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی چهره همسر مکرون را به سخره گرفت. رئیس‌جمهور فرانسه ضمن ابراز تأسف از اظهارات رئیس‌جمهور برزیل گفت امیدوار است مردم این کشور در آینده رئیس‌جمهوری در شأن خود داشته باشند.

تمسخر همسر مکرون پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور فرانسه از اقدامات دولت بولسونارو برای مقابله با آتش سوزی‌های اخیر در جنگل‌های آمازون انتقاد کرده بود. او واکنش دولت برزیل را در مقابله با آتش سوزی جنگل های آمازون نامناسب توصیف کرد. بولسونارو همچنین از مکرون برای پرداختن به موضوع آتش سوزی جنگل‌های بارانی در نشست اخیر گروه هفت در شهر بیاریتز فرانسه بدون حضور برزیل انتقاد کرد. او گفت برزیل کمک پیشنهادی از سوی کشورهای عضو گروه هفت را تا زمانی که مکرون عذرخواهی نکند، نخواهد پذیرفت.