نرخ فعلی دلار واقعی است؟

کمیل طیبی با بیان اینکه برخی بازارهای مالی مثل بازار ارز خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات سیاسی قرار می‌گیرند، گفت: این اثرات معمولا کوتاه مدت هستند اما اتفاقات اخیر بین ایران و آمریکا که به منزله کاهش تنش سیاسی قلمداد می‌شود طبیعتا بدون اثر نیست و تا حدودی به سرعت کاهش و تثبیت نرخ ارز کمک کرده است.

وی افزود: شرایطی حاکم بر بازار ارز طی شش ماه یا یکسال اخیر بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار بوده است و به همین دلیل است که دیگر تنش‌های سال‌ گذشته را در بازار مشاهده نمی‌کنیم.

این اقتصاددان یادآور شد: همچنین از طرف دیگر ما با نوعی رکود تقاضای ارز رو به رو هستیم که به همراه تدابیر بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ ارز شده است.

طیبی با بیان اینکه اتفاقات سیاسی هفته گذشته بر بازار ارز نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد، افزود: با وجود کاهش نرخ دلار به زیر ۱۱ هزار تومان ما شاهد بازگشت دوباره آن به کانال ۱۱هزارتومان بودیم زیرا این نرخ پایدارتر بوده و حدود دو ماه است که دلار در این نرخ باقی مانده است.

وی ضمن اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی افت نرخ ارز ممکن است خیلی مناسب نباشد، ادامه داد: با توجه به چسبندگی قیمت‌ها مشاهده کردیم که با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالاها کاهش پیدا نکرد و با این شرایط اگر هزینه‌های بنگاه‌ها در کانال ۱۱هزارتومان شکل بگیرد افت قیمت دلار با توجه به اینکه بنگاه ها سرمایه گذاری ارزی کرده اند ممکن است منابع تولید این بنگاه ها را دچار مشکل بکند.

این اقتصاددان در پایان نرخ دلار ۱۱هزارتومانی را واقعی دانست و گفت: ما اگر قیمت دلار وارد کانال ۱۰هزارتومان بشود و برای حدود ۶ماه ثابت بماند آن زمان می‌توان گفت به واسطه از بین رفتن تنش‌ها و مدیریت بانک مرکزی ارزش ریال تقویت شده است.